bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

O firmie

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Zawidowie powstało na mocy Uchwały Nr XV/88/99 Rady Miasta w Zawidowie z dnia 21 października 1999 roku i prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2000 roku.

Dane rejestrowe:

Umowa Spółki – Akt notarialny z dnia 16.11.1999 r. repertorium nr. A14901/99.
Organ rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data wpisu 14-04-2003 r.
Nr KRS: 0000158282.
Zaświadczenie identyfikacyjne REGON nr: 230881130.
Decyzja w sprawie nadania NIP z dnia 04.01.2000 r., nr NIP: 615-17-64-767
Przedmiot działalności:

Realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Zawidów w zakresie:

Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
Letniego i zimowego utrzymania porządku w Gminie oraz odśnieżania chodników gminnych,
Utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej,
Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Zawidowie
Usługi inne:

Usługi pogrzebowe
Pielęgnacja zieleni w ramach umów dodatkowych z innymi podmiotami
Odśnieżanie w ramach umów dodatkowych z innymi podmiotami
Wynajem sprzętu specjalistycznego
Wywóz nieczystości płynnych na zlecenie
Usługi wodno – kanalizacyjne oraz ogólnobudowlane dla ludności Gminy Zawidów
Organy Spółki:

Zarząd:

Piotr Michalkiewicz – Prezes Zarządu Spółki
Karina Szulc – Wiceprezes Zarządu – Główny Księgowy
Rada Nadzorcza:

Jerzy Pawlikowski – Sekretarz Rady Nadzorczej
Edward Macutkiewicz – Członek Rady Nadzorczej
Violetta Lemek – Przewodnicząca Rady NadzorczejOpublikował: Konrad Uryga
Publikacja dnia: 29.03.2017
Podpisał: Konrad Uryga
Dokument z dnia: 29.03.2017
Dokument oglądany razy: 788