bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Udostępnianie informacji publicznej

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych na tablicy ogłoszeń ,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych
  • oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek..

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

wniosek o udostępnienie informacji publicznejOpublikował: Konrad Uryga
Publikacja dnia: 28.03.2017
Podpisał: Konrad Uryga
Dokument z dnia: 28.03.2017
Dokument oglądany razy: 474