Udostępnienie Informacji Publicznej

Stosownie do art. 8 ust. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej informujemy, że:

Udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

  • wywieszanie informacji, w tym aktów prawnych na tablicy ogłoszeń ,
  • udostępnianie materiałów dokumentujących posiedzenia organów kolegialnych
  • oraz udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek..

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.


Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Podpisał: Konrad Uryga
Dokument z dnia: 11.05.2022
Dokument oglądany razy: 245
Opublikował: Konrad Uryga
Publikacja dnia: 11.05.2022, 11:05
Wydruk ze strony: bip.pukzawidow.pl z dnia: 30.09.2023 15:46:42
www.MegaBIP.pl