Informacji dotyczące przedmiotu działalności

Przedmiot działalności

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Zawidowie powstało na mocy Uchwały Nr XV/88/99 Rady Miasta w Zawidowie z dnia 21 października 1999 roku i prowadzi działalność gospodarczą od 1 stycznia 2000 roku.

Dane rejestrowe:

 • Umowa Spółki – Akt notarialny z dnia 16.11.1999 r. repertorium nr. A14901/99.
 • Organ rejestrowy – Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Data wpisu 14-04-2003 r.
 • Nr KRS: 0000158282.
 • Zaświadczenie identyfikacyjne REGON nr: 230881130.
 • Decyzja w sprawie nadania NIP z dnia 04.01.2000 r., nr NIP: 615-17-64-767

Przedmiot działalności:

Realizacja zadań własnych Gminy Miejskiej Zawidów w zakresie:

 • Zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 • Letniego i zimowego utrzymania porządku w Gminie oraz odśnieżania chodników gminnych,
 • Utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej,
 • Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Zawidowie

Usługi inne:

 • Usługi pogrzebowe
 • Pielęgnacja zieleni w ramach umów dodatkowych z innymi podmiotami
 • Odśnieżanie w ramach umów dodatkowych z innymi podmiotami
 • Wynajem sprzętu specjalistycznego
 • Wywóz nieczystości płynnych na zlecenie
 • Usługi wodno – kanalizacyjne oraz ogólnobudowlane dla ludności Gminy Zawidów

Organy Spółki:

Zarząd:

 • Piotr Michalkiewicz – Prezes Zarządu Spółki
 • Karina Szulc – Wiceprezes Zarządu – Główny Księgowy

Rada Nadzorcza:

 • Lemek Violetta – Przewodnicząca Rady Nadzorczej
 • Cieślak Lucyna – Sekretarz Rady Nadzorczej
 • Halicki Krzysztof - Członek Rady Nadzorczej
Podpisał: Konrad Uryga
Dokument z dnia: 11.05.2022
Dokument oglądany razy: 511
Opublikował: Konrad Uryga
Publikacja dnia: 11.05.2022, 11:02
Wydruk ze strony: bip.pukzawidow.pl z dnia: 24.07.2024 06:17:03
www.MegaBIP.pl